ข้อดีที่คุณจะได้รับจากการท่องเที่ยวทั่วโลก

ข้อดีที่ได้จากการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ซึ่งคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยชื่นชอบ แต่ก็มีหลายคนที่ไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่าจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองมากเกินไป อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวในต่างประเทศก็สามารถที่จะได้ข้อดีมากกว่าข้อเสียหากพิจารณาดังต่อไปนี้

ข้อดีที่ได้จากการท่องเที่ยว

1.ทำให้มีการวางแผน

ผู้ที่ขาดระเบียบวินัยในตัวเอง เมื่อได้ท่องเที่ยวบ่อยครั้งขึ้น ก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยวางแผนได้อย่างรอบคอบยิ่งขึ้น เนื่องจากการเดินทางในต่างประเทศแต่ละครั้งหากคุณลืมสิ่งของที่จำเป็น ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ของใช้เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ เครื่องแต่งกาย ซึ่งจะมีราคาแพงกว่าการซื้อเตรียมไว้ก่อนขณะที่ยังอยู่ในประเทศไทยหรือการใช้ของเดิมที่มีอยู่

2.ทำให้เปรียบเทียบราคาสิ่งของได้ดีขึ้น

คนที่ชอบการท่องเที่ยวจะต้องรู้วิธีประหยัด นั่นก็คือการเปรียบเทียบราคาของตั๋วเครื่องบิน ที่พัก รถเช่า หรือระบบขนส่งสาธารณะร้านอาหาร ที่มีอยู่ในพื้นที่ชุมชนของประเทศนั้น ๆ ผู้ที่ไม่เคยท่องเที่ยวต่างประเทศก็จะไม่รู้จักวิธีในการเปรียบเทียบราคาของสิ่งที่กล่าวมา และทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมให้การท่องเที่ยวแต่ละครั้งให้อยู่ภายในงบประมาณที่จำกัดได้

3.ทำให้ได้เรียนรู้การใช้ภาษาต่างประเทศ

การเรียนรู้ด้านภาษานอกจากการอ่านจากหนังสือ การเปิดคลิป YouTube แล้ว ควรที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ก็คือ การไปยังแหล่งของเจ้าของภาษา เช่น ภาษาจีนกลาง ต้องไปประเทศจีน ภาษาญี่ปุ่นก็ไปที่ประเทศญี่ปุ่น ภาษาสเปนก็ไปแถบยุโรป ฯลฯ ทำให้ได้เรียนรู้ทักษะภาษา สำเนียง และวิธีการใช้ศัพท์ในสถานการณ์ต่าง ๆ จากเจ้าของภาษา

4.ทำให้ได้อาชีพใหม่

หลายคนทำอาชีพเสริมเป็นยูทูปเบอร์ ซึ่งมาจากการท่องเที่ยวและอัดคลิปวีดีโอไปด้วย จะทำด้วยตัวเองหรือไปกับกลุ่มเพื่อนก็ได้ หากทำจนมีชื่อเสียงก็จะมีสปอนเซอร์ที่ช่วยในส่วนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว เรียกว่าได้ทั้งชื่อเสียง ได้เที่ยวฟรี แถมยังมีรายได้กลับมาเป็นจำนวนเงินหลักหมื่นถึงแสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียว

5.ทำให้ได้เพื่อนใหม่

การไปต่างประเทศ จะทำให้ได้เพื่อนใหม่ทั้งที่เป็นคนไทยด้วยกันและชาวต่างชาติ ซึ่งจะได้เรียนรู้นิสัยกันมากกว่าการรู้จักแบบออนไลน์จากการแชทที่คนทั่วไปทำกัน ซึ่งทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกันหลังการท่องเที่ยว ซึ่งหลายคนอาจต่อยอดเป็นการทำธุรกิจที่สนใจร่วมกันได้อีก เช่น ชวนทำคอร์สสอนภาษาให้คนไทย หรือชวนกันทำกิจกรรมอาสารูปแบบต่าง ๆ ได้อีกมากมาย

จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวทั่วโลกนั้นมีประโยชน์มากกว่าข้อเสีย อย่างไรก็ตามควรพิจารณาให้รอบคอบในเรื่องของความปลอดภัยและสภาพภูมิอากาศของสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละฤดูกาล เพื่อให้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและคุ้มค่ามากที่สุด

ข้อดีที่คุณจะได้รับจากการท่องเที่ยวทั่วโลก