อย่าลืมทำประกันเดินทาง ก่อนออกไปท่องเที่ยวทั่วโลก

อย่าลืมทำประกันเดินทาง ก่อนออกไปท่องเที่ยวทั่วโลก

นับว่าเป็นความใฝ่ฝันของคนเราทุกคนที่จะได้ไปท่องเที่ยวทั่วโลก เปิดหูเปิดตารับชมความสวยงามในต่างแดนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียง ซึ่งในแต่ละปีจะมีคนไทยจำนวนมากที่นิยมใช้วันลาหยุดพักร้อน ออกไปท่องเที่ยวในประเทศใกล้เคียงอย่างเช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น ไต้หวัน และจีน หรือเป็นประเทศในโซนยุโรปที่นิยม เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งการท่องเที่ยวทั่วโลกนั้น ต้องเตรียมตัวและสิ่งของที่จำเป็นในการเดินทาง รวมไปถึงการเรียนรู้ศึกษาข้อมูลของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้การไปท่องเที่ยวนั้นเกิดความคุ้มค่า มิใช่เพียงแต่การไปยืนถ่ายรูปหน้าสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น

ประกันการเดินทาง มีความสำคัญมากแค่ไหน

นอกจากการเตรียมความพร้อมในการศึกษาข้อมูลเดินทาง ทั้งตั๋วเครื่องบิน โรงแรมสถานที่พัก และข้อมูลประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวที่จะไปเยือนแล้ว ก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนเดินทาง คือ ประกันการเดินทาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ห้ามละเลยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการคุ้มครองความเสี่ยงทุกด้านที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง โดยเฉพาะเรื่องการเจ็บป่วย ดังจะได้เห็นข่าวที่ผ่านมาว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศซึ่งมีค่ารักษาพยาบาลสูงมาก อีกทั้งการไปท่องเที่ยวต่างแดนในสถานที่ไม่คุ้นเคย ถนนที่ไม่เหมือนกับในประเทศไทย หรือบางประเทศอาจมีลักษณะการขับรถพวงมาลัยด้านซ้าย รวมทั้งเหตุอื่น ๆ อีกสารพัดที่เป็นความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ตั้งแต่แบบเล็กน้อยจนถึงอุบัติเหตุร้ายแรงถึงแก่ชีวิต การทำประกันการเดินทางจึงเป็นสิ่งที่ต้องวางแผนและซื้อประกันให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางทุกครั้ง

นอกจากการประกันภัยความเสี่ยงเรื่องการรักษาพยาบาลแล้ว ยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้อีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้ทำประกันเดินทาง เช่น ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน เช่น เงินสูญหายจากการถูกโจรกรรม กระเป๋าเดินทางสูญหาย กระเป๋าเดินทางล่าช้า ซึ่งก็มีค่าชดเชยให้แต่อาจไม่ทั้งหมด เป็นไปตามข้อมูลในแต่ละกรมธรรม์ซึ่งมักจะมีแผนความคุ้มครองให้เลือก นอกจากนี้ยังสามารถซื้อความคุ้มครองความเสี่ยงเรื่องการบินได้ด้วย เช่น เครื่องดีเลย์ หรือมีการเลื่อนเที่ยวบิน ก็จะได้รับเงินชดเชยตามที่ตกลงไว้ในกรมธรรม์

การไปเที่ยวต่างแดน ย่อมไม่คุ้นเคยในสถานที่ อีกทั้งภาษาที่ใช้สื่อสารก็ยากที่จะเข้าใจกัน การเลือกบริษัทที่รับประกันการเดินทาง ก็ควรเลือกบริษัทที่มีบริการฮอตไลน์ช่วยเหลือตลอดได้ 24 ชั่วโมง เพื่อที่จะได้ประสานงานให้ได้ทุกเรื่อง ตั้งแต่ขอข้อมูลการเดินทาง รวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยรักษาพยาบาลในต่างประเทศ

สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยนั้น ถือว่าไม่แพง เป็นหลักร้อยหลักพันบาทเท่านั้น บางบริษัทจะมีแผนให้เลือก เช่น ซื้อแบบต่อเที่ยว หรือซื้อแบบเหมารายปีที่เดินทางได้หลายครั้งเหมาะกับคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยทั้งทำงานและท่องเที่ยว ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยถูกกว่าค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของบางท่านเสียอีก ประกันการเดินทาง จึงเป็นสิ่งแรกที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก

ประกันการเดินทาง มีความสำคัญมากแค่ไหน